Newage J.S.C - Cty CP phân phối & hỗ trợ dự án Thời Đại Mới

Thương hiệu
Tìm địa điểm đại lý
 
 
Điện thoại: 028 62 77 99 88
 
Điện thoại: 0839315381
 
Điện thoại: 08.62518668
 
Điện thoại: 0903882799
 
 
 
 
 
Điện thoại: 0902543942
 
 
Điện thoại: 0903021697
 
Điện thoại: 0838106668
 
 
Điện thoại: 08 5.4044.777
 
Điện thoại: 0968117327
 
Điện thoại: 0985944439
 
Điện thoại: 0974852592
 
Điện thoại: 02837408600
 
Điện thoại: 0918489015
 
Điện thoại: 0902300456
 
 
Điện thoại: 0906.38.68.28
 
Điện thoại: 08 3811 9636
 
Điện thoại: 08 22 605 605
 
Điện thoại: 0912834892
 
Điện thoại: 092 338 9898
 
Điện thoại: 01212109751
 
Điện thoại: 0915807986
 
Điện thoại: 0947598629
 
Điện thoại: 0978.284.803
 
Điện thoại: 0902 937 456
 
Điện thoại: 0966.909.388
 
Điện thoại: 0948373457
 
Điện thoại: 0968674099
 
Điện thoại: 08 3825 3881
 
Điện thoại: 0911891100
 
Điện thoại: 0932175353
 
Điện thoại: 02873099799-0903383054
 
Điện thoại: 09344444447
 
 
Điện thoại: 0982102949
 
 
Điện thoại: 0909381810
 
 
Điện thoại: 02822.623.623 – 0904.539.268
 
Điện thoại: 0973697933
 
Điện thoại: 093 4147434
 
Điện thoại: 0989 811 707
 
Điện thoại: 028 39713 879, 0906050377, 0941 62 3968
 
 
Điện thoại: 0937.399.525
 
Điện thoại: 08.6282.4949 - 08.6281.4949
 
 
 
Điện thoại: 0909665282
 
Điện thoại: 0938891719
 
 
Điện thoại: 0916221111
 
Điện thoại: 08 7308 4997
 
 
Điện thoại:
 
Điện thoại: 0906342389
 
Điện thoại: (028) 62 958 958
 
 
Điện thoại: 0774125994
 
Điện thoại: 08 3516.47.57
 
Điện thoại: 0919634739
 
Điện thoại: 0902 601 879
 
Điện thoại: 028.6297.0130 - 028.3811.6811
 
Điện thoại: 0835118188
 
Điện thoại: 0918416390
 
Điện thoại: 0977513518
 
Điện thoại: 0862974297
 
Điện thoại: 19001829
 
Điện thoại: 0912638239
 
Điện thoại: 0907676187
 
 
Điện thoại: +84 (28) 3762.0488
 
Điện thoại: 08 3925 6604
 
Điện thoại: 01217661175
 
Điện thoại: 0983638964
 
Điện thoại: 08 38 636 524
 
Điện thoại: 0908555547
 
 
 
Điện thoại: 0918.158.278
 
 
Điện thoại: 08 6261 5006
 
Điện thoại: 028 38424926
 
Điện thoại: 0909090622
 
Điện thoại: 0335789144
 
 
Điện thoại: 0908.395.385
 
Điện thoại: 0919944885
 
Điện thoại: 0994 666 660
 
Điện thoại: 0888 273 188
 
Điện thoại: 19001870
 
Điện thoại: 0873005757
 
 
Điện thoại: 0909288486
 
Điện thoại: 08 6672 2458
 
 
Điện thoại: 02862697879
 
Điện thoại: 083.720.1171
 
 
Điện thoại: 0938438006
 
 
 
Điện thoại: 0975.182.360
 
 
Điện thoại: 028. 3971 8011 - 028. 3975 6686
 
 
Điện thoại: 0985274885
 
Điện thoại: 0918347704
 
Điện thoại: 08-38110800
 
Điện thoại: 0967946777
 
Điện thoại: 0978766131
 
Điện thoại: 0911859144
 
 
 
Điện thoại: (08) 62 75 77 99 - 0918 188 379
 
 
Điện thoại:
 
Điện thoại: 0913948177
 
Điện thoại: 0902.726.799
 
Điện thoại: 0902.726.799
 
Điện thoại: 0914.414.219
 
Điện thoại: 0902.726.799
 
Điện thoại: 0968924534
 
 
 
Điện thoại: 090 1111 633
 
 
Điện thoại: 0903090098
 
 
Điện thoại: 0934 053 186 - 0912 477 715
 
 
Điện thoại: 0901751238
 
Điện thoại: 0901423677
 
 
Điện thoại: 0977974889
 
Điện thoại: 0908767746
 
Điện thoại: 0938127386
 
Điện thoại: 0835510221
 
Điện thoại: 0902883700
 
Điện thoại: 0966666761
 
Điện thoại: 08 39 316 613
 
Điện thoại: 0913701779
 
Điện thoại: 08 62808199
 
Điện thoại: 01203552652
 
Điện thoại: 0839311341
 
Điện thoại: 0917245079
 
Điện thoại: 08 3925.5406
 
Điện thoại: 0931119309
 
Điện thoại: 0839 771 711
 
Điện thoại: 08. 38464855
 
Điện thoại: 0937902368
 
Điện thoại: 0983574026
 
 
Điện thoại: 0909710871
 
Điện thoại: 0946130338
 
 
Điện thoại: 0911.757.168
 
 
Điện thoại: 0903944446
 
Điện thoại: 0912795157
 
 
Điện thoại: 0987777552
 
Điện thoại: 0938100880
 
Điện thoại: 0914148794
 
Điện thoại: 0932749182
 
Điện thoại: 0974622779
 
Điện thoại: 0983178628
 
Điện thoại: 0987 338 237
 
Điện thoại: 0933788526
 
 
Điện thoại: 0932.681.512
 
Điện thoại: 0906638969
 
 
 
Điện thoại: 08 3510 2786
 
Điện thoại: 0933273743
 
Điện thoại: 0911567666
 
Điện thoại: 0907160603
 
 
 
Điện thoại: 0973 440 322
 
Điện thoại: 0839270729
 
Điện thoại: 0862510833
 
Điện thoại: 0913669776
 
Điện thoại: 0909271771
 
Điện thoại: 01218971197
 
Điện thoại: 0913113838
 
Điện thoại: 0936466112
 
Điện thoại: 0908996596
 
Điện thoại: 0907270048
 
 
Điện thoại: 0932 050 760
 
Điện thoại: 0913098970
 
Điện thoại: 0838347725
 
Điện thoại: 0838643065
 
Điện thoại: 0938840840
 
Điện thoại: 0903906142
 
Điện thoại: 0909128886
 
Điện thoại: 0903766735
 
Điện thoại: 0907917363
 
Điện thoại: 0909272818
 
Điện thoại: 0907603037
 
Điện thoại: 0913 676 796
 
Điện thoại: 0869733974
 
Điện thoại: 0903744377
 
Điện thoại: 0838959639
 
Điện thoại: 0919118939
 
Điện thoại: 0918622487
 
Điện thoại: 0975992595
 
Điện thoại: 0839491498
 
Điện thoại: 0918142047
 
Điện thoại: 0937 686 988
 
Điện thoại: 0907676569
 
Điện thoại: 0121 41 81 267
 
Điện thoại: 0909648916
 
Điện thoại: 0966766011
 
Điện thoại: 0918649988
 
Điện thoại: 08.62507229
 
Điện thoại: 0902 583 696
 
Điện thoại: 0903 966 535
 
Điện thoại: 0913151465
 
Điện thoại: 0918338398
 
 
Điện thoại: 0903748887
 
Điện thoại: 0903748887
 
Điện thoại: 0838644611
 
Điện thoại: 0838644611
 
Điện thoại: 0968853868
 
Điện thoại: 0934117538
 
Điện thoại: 0907603037
 
Điện thoại: 0938601299
 
Điện thoại: 0903371980
 
Điện thoại: 0901335899
 
Điện thoại: 0902598559
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
 
 
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
 
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
Điện thoại:
 
 
 
 
 
 
 
Điện thoại: 08. 62903 555
 
Điện thoại: 028 38132181
 
 
Điện thoại: 0976.419.829
 
Điện thoại: 0976.419.829
 
 
Điện thoại: 08 3855 6256
 
Điện thoại: 0938455006
 
Điện thoại: 0903673149
 
Điện thoại: 08 3942 1188
 
Điện thoại: 0963086868
 
 
Điện thoại: 0975335571
 
Điện thoại: 0936566744
 
Điện thoại: 028 3606 0006
 
Điện thoại: 028 3845 6068
 
Điện thoại: 028.38.33.33.66
 
Điện thoại:
 
Điện thoại: 08 38 769 719
 
Điện thoại: 08 37 172 979
 
Điện thoại: 0964475475
 
Điện thoại: 08 3862 1612
 
Điện thoại: 08 6289 6113
 
Điện thoại: 0907160603/ 0912246137
 
Điện thoại: 0974715835
 
 
Điện thoại: 0838208534
 
Điện thoại: 0935623866
 
Điện thoại: 028 3606 0006
 
Điện thoại: 028 39 733 738
 
Điện thoại: 028.3938 1498 - 0909.980.556
 
Điện thoại: 0934852349
 
Điện thoại: 0962503804
 
Điện thoại: 0903361667
 
Điện thoại: 0906571440
 
Điện thoại: 08 3551 0221 - 01249 777 052
 
Điện thoại: 08 62518668
 
Điện thoại: 08 3840 1396
 
Điện thoại: (08) 3620 0820 - 0933.83.29.79
 
Điện thoại: 0906951517
 
Điện thoại: 0903626310
 
Điện thoại: 08.6250.0939
 
Điện thoại: 08 62 546 546
 
Điện thoại: 08 62 554 888
 
Điện thoại: 08 62523399
 
Điện thoại: 08 38 211 211
 
Điện thoại: 08 37 228 999
 
Điện thoại: 08 38 669 999
 
Điện thoại: 0862 548 548
 
Điện thoại: 08 3973 8182
 
Điện thoại: 08 3930 3508
 
Điện thoại: 08 6262 1333
 
Điện thoại: 08 3811 6216
 
Điện thoại: 08 62681122
 
Điện thoại: 08 6290 8777
 
Điện thoại: (08) 3933 0766
 
 
Điện thoại: 19001829
 
Điện thoại: 0936666676
 
Điện thoại: 08.354 72 879
 
 
Điện thoại: 08.35144875
 
Điện thoại: 0986.4333.94
 
Điện thoại: 0946619928
 
Điện thoại: 08 3811 0044
 
Điện thoại: 083 8225446
 
 
Điện thoại: 0938 179 796
 
Điện thoại: 028 66 847 566 - 0938.050.288
 
Điện thoại: 08.3606 0005
 
Điện thoại: 08.39737777
 
Điện thoại: 08.6293 3464
 

Click vào logo thương hiệu để truy cập Facebook page

DANH SÁCH ĐẠI LÝ TẠI CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRÊN TOÀN QUỐC:
Khu vực 1 (28 tỉnh, TP khu vực phía Bắc): Bắc Giang, Bắc Kạn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hải Phòng, Hòa Bình, Hưng Yên, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hoá, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc, Yên Bái
Khu vực 2 (22 tỉnh, TP khu vực phía Nam, 2 tỉnh khu vực miền Trung):
An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Buôn Mê Thuột, Cần Thơ, Đắc Nông, Daklak, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang, Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Tây Ninh, Tiền Giang, TP HCM, Trà Vinh, Vĩnh Long
Khu vực 3 (15 tỉnh khu vực miền Trung):
Đắc Lắc, Bình Định, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa
DANH SÁCH ĐẠI LÝ TẠI CÁC QUẬN THUỘC BA THÀNH PHỐ LỚN HÀ NỘI, TP HCM VÀ ĐÀ NẴNG:
- Hà Nội: ba đình 1, Huyện Ba Vì, Huyện Chương Mỹ, Huyện Đan Phượng, Huyện Đông Anh, Huyện Gia Lâm, Huyện Hoài Đức, Huyện Mê Linh, Huyện Mỹ Đức, Huyện Quốc Oai, Huyện Sóc Sơn, Huyện Thạch Thất, Huyện Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Huyện Thường Tín, Quận Ba Đình, Quận Bắc Từ Liêm, Quận Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Quận Hà Đông, Quận Hà Đông, Quận Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Quận Hoàng Mai, Quận Long Biên, Quận Nam Từ Liêm, Quận Tây Hồ, Quận Thanh Xuân, Sơn Tây, Test Đống Đa  
- HCM: Huyện Bình Chánh, Huyện Cần Giờ, Huyện Củ Chi, Huyện Hóc Môn, Huyện Nhà Bè, Quận 1, Quận 10, Quận 11, Quận 12, Quận 2, Quận 3, Quận 4, Quận 5, Quận 6, Quận 7, Quận 8, Quận 9, Quận Bình Tân, Quận Bình Thạnh, Quận Gò Vấp, Quận Phú Nhuận, Quận Tân Bình, Quận Tân Phú, Quận Thủ Đức  
- ĐN: Huyện Hòa Vang, Q. Cẩm Lệ, Q. Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn, Quận Hải Châu, Quận Liên Chiểu, Thanh Khê.
Các từ khóa tìm kiếm nhiều: thang nhôm, cây nước nóng lạnh, máy đếm tiền, máy hút ẩm, máy sưởi, xe đẩy hàng, xe đẩy hàng Thái Lan, xe đẩy hàng Nhật Bản, tủ chống ẩm Nhật, tủ chống ẩm, máy hút bụi công nghiệp, két sắt, máy làm mát, máy đóng sách,..

ĐẠI LÝ NỔI BẬT


Newage Distribution - Nhà Phân Phối hàng đầu Việt Nam
Hiện chúng tôi đã xây dựng được một hệ thống đại lý rộng khắp trên cả nước. Giờ đây bạn chỉ cần tìm đến đại lý gần với bạn nhất theo gợi ý của chúng tôi, để có thể dễ dàng đặt mua được các sản phẩm do Newage Distribution phân phối!


CÁC HỆ THỐNG KÊNH ĐIỆN MÁYCÁC HỆ THỐNG KÊNH SIÊU THỊ


CÁC HỆ THỐNG KÊNH TIN HỌC - CNTT

Trụ sở chính Hà Nội
Số 58 Kim Mã, Phường Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: (024) 353 77777- Fax: (024) 62757213
Chi nhánh Hồ Chí Minh
Số 196/3 Cộng Hòa, P12, Q.Tân Bình, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3810 6068 - Fax: (028) 3810 6077
Chi nhánh Đà Nẵng
Số 96 Bùi Công Trừng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 
Điện thoại: (0236) 3749270 - Fax: (0236) 3749269Đơn vị chủ quản: Công ty CP phân phối hỗ trợ dự án Thời Đại Mới
Email: support@newage.vn  *  Website : www.thoidaimoi.vn  
Copyright © 2006. All Rights Reserved by Newage J.S.C
Chính sách bảo mật Chính sách giao hàng, vận chuyển Chính sách bảo hành Chính sách đổi trả hàng